แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2562


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]