แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2562


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210