วัดบ้านโนนค้อ

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2562


วัดบ้านโนนค้อ

วัดคู่บ้านคู่เมืองชาวตำบลโนนค้อและชาวอำเภอโนนคูณ โดยมี "พระครูโสภณคุณากร" หรือ "หลวงพ่ออ้วน โสภโณ" พระเกจิชื่อดังของเมืองศรีสะเกษ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

  

  


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210