วีดีทัศน์แนะนำ

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563


เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักบริบทต่าง ๆ ของตำบลโนนค้อ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อขอเชิญรับชมวีดีทัศน์แนะนำตำบลโนนค้อ จะพาทุกท่านไปรู้จักตำบลโนนค้อในอีกมุมหนึ่งให้มากขึ้น

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210