มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2564


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210