ขั้นตอนการให้บริการจุดแรกรับก่อนเข้าสู่บริการ

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2564


 เมื่อประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการในหน่วยงานจะพบกับ

"จุดแรกรับก่อนเข้าสู่บริการ" ซึ่งมีแผนผังลำดับขั้นตอนดังนี้ 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]