ประชาสัมพันธ์ บทความ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนมกราคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2566


 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยมีการนำเสนอบทความ 5 บทความ ดังนี้

1.บทความเรื่อง "ข้อมูลการรังวัดที่ดิน"

2.บทความเรื่อง "อุทธรณ์ซ้ำ"

3.บทความเรื่อง "ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน"

4.บทความเรื่อง "ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ"

5.บทความเรื่อง "ข้อมูลของสมาคม"


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210