ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210