ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนคูณและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ 3 ตุลาคม 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนคูณและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210