ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2565


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 
 เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210