สถิติความพึงพอใจในการบริการ ณ จุดให้บริการ

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2563


 สถิติการประเมินความพึงพอใจการให้บริการแบบ Rating Scale ณ จุดให้บริการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210