ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปี 2564

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2563


 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210