การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2564


 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 กดที่รูปเพื่อเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210