การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 'ต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่'

เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2564


การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุคไทยแลนด์ 4.0
'ต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่'

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210