ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ดูรายละเอียดข้อบัญญัติเพิ่มเติม  คลิ๊ก! =>>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210