ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม. 2563


รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]