ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม. 2563


รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210