ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563

เผยแพร่เมื่อ 3 ตุลาคม 2562


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210