Otop นวัตวิถีดอนแก้วหนองสามขา

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2562


Otop นวัตวิถีดอนแก้วหนองสามขา

บ้านดอนแก้วและบ้านหนองสามขา อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีที่มีจุดพักรถให้นักท่องเที่ยวนักเดินทางได้แวะถ่ายรูปกับทิวทัศน์ธรรมชาติรอบๆ หนองน้ำหนองสามขา สะพานไม้ไผ่ทอดยาวไปกลางน้ำ แพไม้ไผ่จุดนั่งพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมทำบุญให้อาหารปลา อุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท้องถิ่น อาทิเช่น มะพร้าวน้ำหอม มะนาว ฝรั่งไร้เมล็ด สามขาปลาทูนึ่ง กล้วยหอม ตะแกรงเหล็กย่าง หากนักท่องเที่ยวท่านใดต้องการที่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ทางบ้านดอนทางบ้านดอนแก้วและบ้านหนองสามขาก็มีที่พักโฮมสเตย์ไว้คอยให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ 0817606275 และ 0892825862

  

  

  


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210