ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2562


ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างตามแผนอัตรกำลัง 3 ปี (2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210