คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210