ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เฉพาะจุดที่เสียหาย พร้อมปรับเกรด จำนวน 3 เส้นทาง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เฉพาะจุดที่เสียหาย พร้อมปรับเกรด จำนวน 3 เส้นทาง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210