ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เฉพาะจุดที่เสียหาย พร้อมปรับเกรด จำนวน 4 เส้นทาง บ้านเท่อเล่อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เฉพาะจุดที่เสียหาย พร้อมปรับเกรด จำนวน 4 เส้นทาง บ้านเท่อเล่อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210