ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210