ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทักษิณธรรมนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ Big Cleaning Day
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทักษิณธรรมนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210