ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสังคมสงเคราะห์

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210