ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210