ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เฉพาะจุดที่เสียหาย) พร้อมปรับเกรด จำนวน ๑ เส้นทาง สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ 27 ตุลาคม 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เฉพาะจุดที่เสียหาย) พร้อมปรับเกรด จำนวน ๑ เส้นทาง สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนคูณ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210