เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน

เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210