เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน

เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]