รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565

เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2565


 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210