การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2565

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2565


 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]