การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2565

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2565


 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210