ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2565


 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210