ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2564


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210