รายงานการกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2564


 รายงานการกำกับติดตามแผนการใช้จ่าย 
 งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 
 (ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 

 กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210