มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 2564

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2564


มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]