มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 2564

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2564


มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210