ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2564

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210