9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน

022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]