สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2562


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กร

ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210