Line รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม. 2563


ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผ่าน Line Official Account อย่างเป็นทางการของหน่วยงาน เพียงเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR CODE หรือ Line ID : @218ebnon ก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาหาแอดมินเพื่อรับเรื่องได้โดยตรง ความคิดเห็นของท่านจะประโยชน์ต่อการดำเนินงานและพัฒนาท้องถิ่นในลำดับต่อไป


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]