กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านดอนแก้ว หมู่ 19

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563


กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 19
นายคำนึง คำแสนหมื่น ประธานกลุ่ม

  

  

  

  


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]