OTOP นวัตวิถีบ้านดอนแก้วหนองสามขา

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563


ตลาดชุมชนดอนแก้วหนองสามขา ริมหนองน้ำสามขา หมู่ที่ 19 และหมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ เชิญท่านแวะพักเก็บภาพบรรยากาศบนสะพานไม้ไผ่กลางหนองน้ำสามขา กราบไหว้สักการะปู่แสงอาทิตย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านหนองสามขา ได้ชม ชิม ช้อปสินค้า OTOP อาทิเช่น ปลาทูนึ่ง ข้าวไรเบอรี่ รวมทั้งเข้าชมกระบวนการผลิต ไก่พันธุ์เนื้อ การทำปลาทู การเพาะเห็ดนางฟ้านางรม ชมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ก่อนที่จะเดินทางเข้าเขตบ้านหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ และอำเภอกันทรลักษ์ อย่าลืมแวะอำเภอเล็ก ๆ แต่มีของดีที่อำเภอโนนคูณ 

     

  

  

  

  

  

  


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]