OTOP นวัตวิถีบ้านดอนแก้วหนองสามขา

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563


ตลาดชุมชนดอนแก้วหนองสามขา ริมหนองน้ำสามขา หมู่ที่ 19 และหมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ เชิญท่านแวะพักเก็บภาพบรรยากาศบนสะพานไม้ไผ่กลางหนองน้ำสามขา กราบไหว้สักการะปู่แสงอาทิตย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านหนองสามขา ได้ชม ชิม ช้อปสินค้า OTOP อาทิเช่น ปลาทูนึ่ง ข้าวไรเบอรี่ รวมทั้งเข้าชมกระบวนการผลิต ไก่พันธุ์เนื้อ การทำปลาทู การเพาะเห็ดนางฟ้านางรม ชมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ก่อนที่จะเดินทางเข้าเขตบ้านหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ และอำเภอกันทรลักษ์ อย่าลืมแวะอำเภอเล็ก ๆ แต่มีของดีที่อำเภอโนนคูณ 

     

  

  

  

  

  

  


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210