ฝ่ายบริหาร

เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2565


 ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง 

            

 

 

 ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210