คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2562


คู่มือสำหรับประชาชน

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ คู่มือสำหรับประชาชนซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงช่องการการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูคู่มือออนไลน์และดาวน์โหลด ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

 กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210