การจัดกิจกรรมกีฬา

ป๊อป 2019-06-24 23:09:17
แสดงความคิดเห็น

อยากทราบว่าทุกวันนี้ไม่เห็นจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชนบ้างเลยครับ เช่นกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลเหมือนก่อนเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย admin

มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือครับ สำหรับโครงการด้านการส่งเสริมกีฬาในปีงบประมาณ 2562 ทางองค์กรเราไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติเพราะโครงการที่ดำเนินการมีการประชาคมหมู่บ้านว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไรที่มีความจำเป็นพื้นฐาน ในส่วนโครงการด้านการกีฬาจะนำเสนอคณะผู้บริหารให้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนลำดับต่อไปครับ

2019-06-28 02:47:00

แสดงความคิดเห็น


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]