การจัดกิจกรรมกีฬา

ป๊อป 2019-06-24 23:09:17
แสดงความคิดเห็น

อยากทราบว่าทุกวันนี้ไม่เห็นจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชนบ้างเลยครับ เช่นกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลเหมือนก่อนเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย admin

มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือครับ สำหรับโครงการด้านการส่งเสริมกีฬาในปีงบประมาณ 2562 ทางองค์กรเราไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติเพราะโครงการที่ดำเนินการมีการประชาคมหมู่บ้านว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไรที่มีความจำเป็นพื้นฐาน ในส่วนโครงการด้านการกีฬาจะนำเสนอคณะผู้บริหารให้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนลำดับต่อไปครับ

2019-06-28 02:47:00

แสดงความคิดเห็น


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210